Sağlık Hizmetinde Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

8-9 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul Tabip Odasında yapılacaktır.