Türk Tabipleri Birliği’nin yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı yayımlandı. Yeni sayıda “Alma-Ata’dan Astana’ya Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri” başlıklı dosyanın ikinci bölüm yazıları ile sağlık çalışanlarının sağlığı, sağlık politikaları ve sosyal politikalar başlıklı makaleler yer aldı.

COVID-19’un sağlık çalışanlarının mesleki riskleri ve meslek hastalığı yönünden incelendiği sayıda özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin çalışma koşullarının incelendiği bir rapor ve çalışan çocuklarla ilgili bir araştırma da bulunuyor.

1978’de yayın hayatına başlayan Toplum ve Hekim, pandemi sürecinde yenilenen internet sayfası ile 42 yıllık makale arşivini de erişime açmıştı. Bu süre içerisinde yayımlanan tüm sayı ve makalelere de web sayfasından tam metin ulaşılabiliyor.

Toplum ve Hekim internet sayfasına http://www.belgelik.dr.tr/toplumhekim/ adresinden erişilebiliyor. Sayfada abonelik bilgilerine de ulaşmak mümkün.