Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) geçen dönem Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama dolayısıyla yargılanacakları, 27 Aralık 2018 günü gerçekleştirilecek dava öncesinde, TTB’de destek ve dayanışma ziyaretinde bulundu.

Beraberindeki milletvekilleriyle 26 Aralık 2018 Çarşamba günü TTB’yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Gülriz Erişgen, TTB eski Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, TTB eski Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp ile Ankara Tabip Odası (ATO) Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Nüket Örnek Büken’in yer aldığı TTB heyetiyle bir görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Veli Ağbaba, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Gülriz Erişgen’in katılımıyla bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın gerçekleştirilecek TTB davası öncesinde destek amacıyla ziyarette bulunduğunu belirten Adıyaman, ziyaret ve destek için teşekkür ederek şöyle konuştu:

“TTB olarak sağlığı sadece fiziksel iyilik hali olarak görmüyoruz. Sağlık kişinin psikolojik, fiziksel ve sosyal iyilik halidir. Sosyal iyilik halinin kapsamında yer alan savaş karşıtı, hastalık karşıtı, salgınlar karşıtı her şey TTB’nin öznesidir. Kızamık salgını çıktığında TTB aşı karşıtlığına yönelik demeçler verir, kaçak bir yurtta ölen yavrular için demeçler verir, bazen de tüm dünyada, Dünya Tabipler Birliği’nin bize verdiği evrensel tıp ilkelerine uygun olarak savaş karşıtı söylemlerde bulunur ve buna ilişkin açıklamalar yapar. Çünkü bizim öznemiz insandır, insan yaşamıdır, insan hayatıdır. Bununla ilgili her şeyi yapmaya kararlıyız. Her tür açıklamayı yapmaya, her tür etkinliği yapmaya kararlıyız. Ve buna devam edeceğiz.”

Akıl tutulması

Kemal Kılıçdaroğlu da, TTB’nin geçen dönem yöneticilerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama yapmaları dolayısıyla yargılanmalarını “akıl tutulması” olarak niteledi. “Bunu söyledi diye, bir doktorun yargılanması hangi demokraside söz konusu olabilir? Hekimin görevi zaten insanın hayatını kurtarmak, bunun için yemin ediyorlar” diyen Kılıçdaroğlu, davanın bir an önce sonuçlanmasını ve bu hukuk garabetinin bir an önce sona ermesini diledi.

Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Buyurun Yemen’e bakın. 5 milyon çocuk savaşın ortasında. İnsanlar birbirini kesiyor, öldürüyor. Emperyal güçler onlara silah veriyor. Ölen de öldüren de Müslüman. 5 milyon çocuk o savaş alanının ortasında! Buyurun Suriye’ye bakın, buyurun Irak’a bakın. Bir doktorun, bir hekimin, bir hekim birliğinin, bütün bu duyarlılıkları dikkate alarak görüş beyan etmesi kadar doğal ne olabilir? Siz niye görüş beyan ettiniz diye yargılanıyor arkadaşlarımız. Bu bir akıl tutulmasıdır. Demokrasiye aykırı bir tutumdur” diye konuştu.

Sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin sadece kendi alanlarıyla değil, ülkedeki demokratik ortamla ilgili görüş beyan etmelerinin son derece doğal olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, sağlıkta şiddetin önlenmesi konusunda adım atılmadığını ancak açıklama yaptı diye hekimlerin yargılandığını kaydederek, “Bu çifte standardın gerekçesi ne” diye sordu.

Bu hukuk garabeti sona ersin

Kılıçdaroğlu, CHP’li milletvekillerinin destek amacıyla yarın gerçekleştirilecek duruşmaya da katılacaklarını belirterek, “Davanın bir an önce sonuçlanmasını ve Türkiye’nin bu hukuk garabetinden bir an önce çıkmasını arzu ederiz. Size ve arkadaşlarınıza halkın yanında durma, halkın sağlığı için mücadele etmek, günün 24 saatinde insanların yanında olmak gibi bir mesleğiniz var ve bu meslek herkes tarafından yapılabilecek bir meslek değildir. Biz sizlere şükran borçluyuz. Teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.