Sağlık hizmetlerinin hızla piyasalaştığı günümüzde, insanların en acılı ve  zorlu günlerinde özveriyle hizmet veren, bu dönemde de COVID-19 salgınında omuz omuza mücadele ettiğimiz çalışma arkadaşlarımız hemşireler, bir yandan da emeğin piyasalaşması nedeniyle daha uzun süreler, daha zor koşullarda ve güvencesiz biçimde çalışmaya zorlanıyorlar. Hepimizin onlara bir teşekkür borcu var.

Sağlık hizmet sunumunun her aşamasında yeri doldurulamaz emekleri olan ekip arkadaşlarımızın 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutluyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi