Sağlıkta şiddet olgusunu tüm yönleriyle ele alıp şiddet ile mücadele eden öznelerin bütüncül bir perspektif kazanmasını hedefleyen “Sağlıkta Şiddet Çalıştayı”, Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından 16-17 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek.

16 Aralık 2023 Cumartesi günü Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde açılış oturumu ile başlayan çalıştay, öğleden sonra TTB’de beş çalışma grubunun toplantıları ile devam edecek. Çalışma grupları şu başlıklarda olacak:

  1. Sağlık Hizmet Üretimi Sürecinde Dönüşüm
  2. Güvenli Çalışma Ortamları
  3. Toplumsal Şiddet
  4. Cezasızlık Politikaları
  5. Mağduriyetten Özneleşmeye
     

Çalışma grupları tarafından hazırlanacak sunumlar, 17 Aralık 2023 günü Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’ndeki oturumda paylaşılacak. Son olarak ise tüm katılımlar ile birlikte forum düzenlenecek.

Sağlıkta Şiddet Çalıştayı’nın programı, çalışma grupları konuları ve kayıt formu için tıklayın.