Türk Tabipleri Birliği (TTB), Şubat 2023 depremlerinin birinci yıldönümünde Türkiye’nin dört bir yanından gelen aktivistleri ile birlikte deprem bölgesindeki dayanışma ziyaretlerine 4 Şubat 2024 günü Adıyaman’da devam etti.

Gün içinde aile sağlığı merkezlerine ziyaretler düzenleyen TTB heyeti; birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik dayanışma kampanyası kapsamında temin edilen malzemeleri teslim ederken; hekimler/sağlık emekçileri ile yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

TTB heyeti ilk olarak Adıyaman Tabip Odası’nın çalışmaları ile kurulan ve içinde çarşı, çamaşırhane, revir, kadın doğum kliniği, diş hekimliği kliniği, psikososyal destek alanı, kreş, oyun parkı, kültür-sanat merkezi bulunan K-11 Geçici Yerleşim Alanı’nı ziyaret etti. İçinde medya atölyesi, drama atölyesi ve kütüphane bulunan kültür-sanat merkezini ve Adıyaman Tabip Odası önceki dönem Başkanı Dr. Şerif Ayaz’ın adıyla kurulan Nefes Psikososyal Destek ve Yaşam Merkezi’ni de ziyaret eden heyet, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TTB heyeti daha sonra Adıyaman Tabip Odası tarafından kurulan ve 2-6 yaş arası çocuklara yönelik çalışmaların yürütüldüğü Nefes Oyun Çemberi Kreşi’nin açılışına katıldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı etkinlikte yaptığı konuşmada Adıyaman halkı depremin üzerinden bir yıl geçmesine karşın halen yıkılmış binalarla, enkazlarla, sorunlarla boğuşurken gösterilen dayanışmanın önemine dikkat çekti. Korur Fincancı, “Dayanışma yaşatır, örgütlü olmak yaşatır. Biz burada her ayrıntısı düşünülmüş, özellikle de çocuklarımızın güvende olmasını hedefleyen yaşam alanları gördük. Bu örgütlü çabaya emek veren Adıyaman Tabip Odası Başkanımız Dr. İsmail Tosun başta olmak üzere herkese teşekkür borçluyuz. Birlikte mücadele etmekten onur duyuyoruz” dedi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Aydın Şirin de Adıyaman’daki yaşam alanının depremin ilk gününden itibaren bölgeye gelen, çalışmalara katkı veren, dayanışma içinde olan binlerce kişinin ortak emeğinin ürünü olduğunu kaydetti. Şirin, “Yaralarımızın sarılamadığı bir dönemden geçerken çok önemli olan bu dayanışmayı güçlendirerek sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kreş açılışının ardından TTB ve Adıyaman Tabip Odası ile dayanışma içinde deprem bölgesindeki çalışmalara katkı verenlere plaketleri takdim edildi.

TTB heyeti, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın düzenlediği ve “Depremin 1. Yılı Sosyal Hizmet Raporu”nu paylaştığı basın açıklamasına da destek verdi. Açıklamada kısa bir söz alan Dr. Şebnem Korur Fincancı; depremin üzerinden bir yıl geçmesine karşın insanların sağlığa erişemediğini, sağlıklı ortamlarda barınamadığını, sağlıklı beslenemediğini belirtti. TTB ile SES’in depremin ilk gününden itibaren omuz omuza çalışmasına atıf yapan Korur Fincancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Engellerle karşılaşmamıza rağmen yılmadık. İnsanlara yalnız olmadıklarını gösterebilmek için mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdürdük, bundan sonra da sürdüreceğiz. Tabii ki sorumluların hesap vermesi için tespitlerimizi yapmaya, tarihe not düşmeye devam edeceğiz ve yeni bir yaşamı birlikte kuracağız.”

TTB heyeti, son olarak Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu’nun düzenlediği “Umut ve Dayanışma ile Kentlerimizi Yeniden İnşa Edeceğiz” başlıklı panele katıldı. Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun’un kolaylaştırıcılığını üstlendiği panelde TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, Jeoloji Mühendisleri Odası Adıyaman Temsilcisi Osman Özdemir ve İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı Hüseyin Küçükbalaban konuşmacı oldu. Konuşmaların ardından deprem dönemindeki deneyimlerin, yürütülen çalışmaların, sorunların ve çözüm önerilerinin ele alındığı bir forum yapıldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, paneldeki konuşmasına neoliberal kapitalist sistemin insanları tüketen düzeninin pandemiden sonra depremde de görüldüğünü söyleyerek başladı. Gönüllüler olmasına karşın depremzede hekimlerin/sağlık emekçilerinin görev yapmaya zorlanması, dayanışma çalışmalarının engellenmesi, yardım dağıtımında ayrımcılık yapılması, geçici yerleşim alanlarının uygun biçimde düzenlenmemesi, enkaz kaldırma çalışmalarının usulüne uygun yapılmaması ve koordinasyonsuzluk gibi bir yıldır yaşanan sorunlardan örnekler veren Korur Fincancı; sağlık kurumlarındaki çöküş nedeniyle insanların sağlığa erişebilmek için şehir dışlarındaki hastanelere gitmeye zorlanmasına özel olarak dikkat çekti. Emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin deprem bölgesinde yürüttüğü dayanışma çalışmalarının önemine vurgu yapan Korur Fincancı, “Biz yeniden insanca bir yaşamı kurabileceğimiz kentleri hep birlikte inşa edelim” diyerek sözlerini noktaladı.

TTB, deprem bölgesindeki çalışmalarına 5 Şubat günü Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde, Osmaniye’de ve Hatay’ın İskenderun ilçesinde devam edecek. Depremin birinci yıldönümü olan 6 Şubat günü ise yıkımın en ağır yaşandığı Hatay’da olunacak ve program aynı günün akşamında Adana’da son bulacak.