AKP’nin "Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin; ihraç edilen veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı için ataması yapılmayan hekimlerin çalışma hakkını gasp eden tartışmalı 5. maddesi, üzerindeki görüşmeler tamamlanmadan ve oylaması yapılmadan, hukuksuz bir şekilde geçirilmeye çalışıldı. Maddenin kabul edildiği iddia edilmesine karşın, gösterilen yoğun tepki ve muhalefet partilerine mensup komisyon üyelerinin itirazları sonucunda, bugünkü görüşmelere 5. madde ile başlandı. Komisyon görüşmeleri halen sürüyor.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda 1 Kasım 2018 günü görüşmelerine başlanan “Sağlık Torba Yasası”nın görüşmelerine dün de (6 Kasım 2018) devam edildi. Komisyon toplantısı saat 15.00’de kritik 5. maddenin görüşmeleriyle başladı. Komisyonun muhalefet partilerine mensup üyeleri maddenin hukuksuzluğuna ilişkin konuşmalar yaparak, bununla ilgili somut örnekleri paylaştılar. Düzenlemenin Anayasa’ya, var olan mevzuata ve insan haklarına aykırı olduğuna dikkat çekilen konuşmalarda, bu maddenin bir kin, öç alma ve aç bırakma düzenlemesi olduğu, keyfi uygulamalar içerme riski taşıdığı vurgulandı.

OHAL’den önce kamudaki görevinden ihraç edilen Iğdır Milletvekili Habip Eksik kendi kişisel örneğinden hareketle, bu tür durumların nasıl keyfiyete yol açabileceğine dikkat çekti. İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kabaoğlu da, bir Anayasa hukukçusu olarak, bu maddenin uluslararası sözleşmelerle kabul edilen haklara, Anayasa’ya ve 12 Eylül sonrası süreçte kazanılan ve içtihat haline gelen mahkeme kararlarına aykırı olduğunu söyledi.

TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Mustafa Güler de, ortada bir terör örgütüyle irtibat, iltisak vb. olan durumların Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlandığını ve buna ilişkin bir yargı kararı olduğu zaman zaten hekimlik yapılamadığını belirterek, “Fakat burada konuştuğumuz şey, tekrar altını çiziyorum, hiçbir yargı kararını ifade etmiyor, istihbarat raporlarına dayalı olarak bürokratik mekanizmalar içerisinde kişilere düşünce ve kanaatlerine yönelik olarak yöneltilmiş olan suçlamaları tarif ediyor. Bu çerçeveden baktığımızda da keyfî değerlendirmeler yapılması riskini içeriyor” değerlendirmesini yaptı. Güler, maddenin, ifade özgürlüğünü, çalışma alanlarını ve mesleki yetkiyi kısıtlayıcı olduğuna vurgu yaptı.

Hukuksuz uygulama

Madde üzerindeki görüşmeler sürerken, gece saat 01.30-02.00 sıralarında AKP’li 2 komisyon üyesi yeterlilik önergesi verdiler. Henüz konuşmamış olan komisyon üyeleri söz haklarının verilmediğini belirterek önergeye karşı çıktılar. Ancak bu önerge yalnızca kabul oylarının alınması biçiminde oylandı. Komisyon üyeleri itirazlarını sürdürürken, Torba Yasa’nın 5. maddesi, oldubittiye getirilecek şekilde, işleyişe aykırı olarak, hiç anlaşılmadığı ve duyulmadığı halde, oylama yapılmadan kabul edildi. Muhalefet vekillerinin sert tepki ve itirazlarına, durumu tutanakla saptamalarına karşın, oturum sonlandırıldı.

5. madde yeniden görüşülüyor

Bugün saat 15.00’de yeniden toplanan komisyon, gösterilen yoğun tepki ve muhalefet partilerine mensup komisyon üyelerinin itirazları sonucunda, görüşmelerine 5. madde ile başladı. Önce gruplar adına dün akşama ilişkin konuşmalar yapılacağı ve sonra 5. madde dâhil olmak üzere teklifin görüşmelerine devam edileceği belirtildi.