Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Gurubu ve İstanbul Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Meclisi tarafından İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen sempozyumda sağlık hizmetine ilişkin tehlike, risk, risk yönetimi ve cerrahi alanlarda yaşanan sorunlar değerlendirilirken diğer konuların yanı sıra sağlık çalışanlarının ve onları temsil eden (sendika, meslek odaları, mesleki dernekler vd) kurumların bu sürece daha etkin katılmalarının gerekliliği öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Sempozyum içeriği en kısa sürede pdf formatında www.saglikcalisanisagligi.org adresinde yayınlanacaktır.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı
Çalışma Grubu