Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Bursa Tabip Odası üyesi hekimler 14 Mart Tıp Haftası etkinleri kapsamında Bursa’da buluştu.

Bursa Tabip Odası yöneticileri ve TTB Merkez Konsey üyelerinin 12 Mart 2021 akşamı bir araya geldiği toplantıda, pandemiyle beraber hekimlerin ve sağlık emekçilerinin Bursa ve Türkiye’de artan sorunları değerlendirildi ve 14 Mart Tıp Haftası’nda belirlenen talepler için neler yapılabileceğinin görüşüldü.

Bursa Tabip Odası aktivistleri ve tıp öğrencileri de 13 Mart günü TTB Merkez Koneyi üyeleri ile tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi, salgınla mücadele ve birinci basamak sağlık hizmetleri alanlarında hekimlerin yaşadığı sorunları değerlendirdi.