Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu  (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından düzenlenen “Emek-Meslek Örgütlerinde Örgütlenmedeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu forum, 20 Nisan 2019 tarihinde Adana’da Seyhan Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Foruma TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz konuşmacı olarak katıldılar.

Moderatörlüğünü Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük’ün yaptığı forumda ilk sözü alan DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, işçi sınıfının, emekçilerin tüm kazanımlarını ortadan kaldıran bir sürecin sonunda, artık yeni bir dönemi içinde bulunulduğuna dikkat çekerek, “İşçi sınıfının örgütlenmesinin amacı birliktir. Birlik; var olan hakları korumak ve insanca yaşayabilmek için gerekli olan ön koşuldur” diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, sağlık alanını direkt olarak ilgilendirmeyen konularda TTB’nin müdahil olmasına, görüş bildirmesine sıcak bakılmadığını belirterek, “Kulis siyasetiyle, iyi ilişkilerle sorunların çözüleceğine inanan bir kitle var ne yazık ki” diye konuştu. TTB olarak, sadece TTB üyelerinin ve hekimlerin değil, sağlık alanındaki sorunların yanı sıra ülkeyi, vatandaşların sağlığını etkileyen her tür durumun da muhatabı olduklarının bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Adıyaman, “Sağlık bedensel, ruhsal, sosyal/siyasal iyilik hali ise bu toplumsal açıdan iyilik haliyle mümkündür. Bunun koşullarını da hepimiz biliyoruz; barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü, özgürlükler, adalet” diyerek sözlerini tamamladı.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da örgütletmenin önemine dikkat çekerek, örgütlenmenin boyutları hakkında bilgi verdiler.