Sağlık emek mücadelesinin önemli isimlerinden olan, Ankara Tabip Odası (ATO) üyesi ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) önceki dönem genel başkanlarından Dr. Köksal Aydın, ölümünün beşinci yıldönümünde Ankara’daki mezarı başında anıldı. TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut’un da katıldığı anma etkinliğinde SES Genel Merkezi, SES Ankara Şubesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve ATO yöneticileri ile üyeleri yer aldı.

Dr. Aydın’ın sevenleri yaptıkları konuşmalarda Dr. Aydın’ın iyi hekimlik değerlerine bağlı bir hekim olduğunu, mücadelesini sadece mesleki alanla sınırlamadığını, aynı zamanda toplumsal bir sağlık mücadelesi yürüttüğünü dile getirdi. Yapılan konuşmalarda anıların da tazelendiği anma etkinliği, Dr. Aydın’ın mezarına karanfillerin bırakılması ile sona erdi.