İngiltere’de yayımlanan haftalık tıp dergisi The Lancet, 26 Kasım 2016 tarihli sayısında, 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’de ve sağlık ortamında yaşananları içeren bir makaleye yer ayırdı. 

Sharmila Devi imzasını taşıyan makalede 2012-2014 dönemi TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın da değerlendirmelerine yer verildi. 

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin durumunu değerlendiren Aktan, tıp fakültelerinin sayılarındaki artışın tıp eğitiminin niteliğini etkilediğini, performans ücretlendirmesi dolayısıyla kimi kliniklerde hekim başına hasta sayısının 100’ü aşabildiğini, bunun da muayene sürelerinin kısalmasına yol açtığını söyledi. Aktan, 15 Temmuz sonrasında sağlık alanında da yoğun bir şekilde süren işten çıkarma ve açığa almalarla ilgili kaygılarını da dile getirdi. 

Makalede ayrıca, 2006-2008 dönemi TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın da değerlendirmelerine yer verildi. Fincancı, Türkiye’de her şeyin birbirine karışmış durumda olduğunu ve sürüp giden bu gözaltıların nasıl sonuçlanacağının bilinemediğini kaydetti. 

The Lancet’de yer alan makalenin Türkçe çevirisi için tıklayınız. 

Makalenin orijinali için tıklayınız.