Tekirdağ Tabip Odası’nca, 14 Mart Tıp Haftasının başlangıcı dolayısıyla 11 Mart’ta düzenlenen etkinliğe Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman katıldı.

Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Atilla’nın açış konuşmasının ardından söz alan Prof. Dr. Adıyaman, 14 Mart’ın 100. yılının anlam ve önemine değinen Adıyaman, hekimlerin her zaman mesleklerine ve memleketlerine duydukları sorumluluğun gereğiyle hareket ettiklerini vurguladı. Adıyaman, tüm hekimleri 17 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek “Büyük Hekim Yürüyüşü” ne davet etti.