Dünya Tabipler Birliği (DTB) ve Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi (AHDK), Türkiye'de hekimlere ve sağlık hizmetlerine yönelik olumsuzluklara son verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. İki kuruluşun başkanları tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektupta, Temmuz ayındaki darbe girişiminin ardından yayımlanan kararnamelerin Türkiye’deki sağlık sistemi ve hekimler üzerindeki ağır etkileri nedeniyle duydukları kaygı dile getirildi. DTB ve AHKD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderildiğini basın açıklamasıyla duyurdu. 

Basın açıklamasının tam metni aşağıdadır: 

 

Tıp Dünyası Liderleri Türkiye Cumhurbaşkanı’na Hekimlere Yönelik Saldırılara Son Verilmesi Çağrısında Bulundu

(21 Kasım 2016) Dünya Tabipler Birliği (DTB) (World Medical Association - WMA) ve Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi (AHDK) (the Standing Committee of European Doctors - CPME) Türkiye’de hekimlere ve sağlık hizmetlerine yönelik olumsuzluklara son verilmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulundu.

İki kuruluşun Başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdikleri mektupta Temmuz ayındaki darbe girişiminin ardından yayımlanan kararnamelerin Türkiye’deki sağlık sistemi ve hekimler üzerindeki ağır etkileri nedeniyle duydukları kaygıyı dile getirdiler.

AHDK Başkanı Dr. De Haller ile DTB Başkanı Dr. Ketan Desai’nin imzasını taşıyan mektupta, seçilmiş tüm kurullardaki kişilerin görevlerine son verilmesi talebiyle İstanbul Tabip Odası hakkında açılan dava ile İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Selçuk Erez hakkında bir basın açıklaması dolayısıyla açılan davaya işaret edildi. Ayrıca, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu'nun üniversitedeki görevinden keyfi biçimde uzaklaştırıldığı ve çoğu Türk Tabipleri Birliği üyesi olmak üzere Tıp Fakültelerindeki çok sayıda akademisyenin açığa alındığına ya da işlerine son verildiğine dikkat çekildi.

Gönderilen mektupta, Türk Tabipleri Birliği’nin darbe girişiminin hemen ardından bu olayı demokratik sisteme karşı yasa dışı bir eylem olarak kınadığı belirtilmekte, Birliğin ayrıca temel haklara olan saygı ve bağlılığını teyit ettiği vurgulanmaktadır.

Mektupta, Türk Tabipleri Birliği’nin ve yöneticilerinin maruz kaldıkları giderek artan baskıların çok ciddi kaygılara yol açtığı belirtilmektedir.

Mektup şöyle devam etmektedir: "AHDK ve DTB herkesin sağlık hakkı dahil olmak üzere sivil ve insan haklarının koşulsuz biçimde güvence altına alınması gerekliliğini güçlü biçimde bir kez daha vurgulamaktadır. Nitelikli sağlık hizmetlerine erişim, düzgün işleyen bir sağlık hizmetleri sistemi ve sağlık çalışanlarına yönelik güvenli koşullar aracılığıyla sağlanmalı ve desteklenmelidir."

"Bu nedenle, söz konusu ilkelere gerekli saygıyı göstermeyen ve hekimlerin temel haklarını tehdit eden her tür girişimi kınamaktayız. AHDK ve DTB, Türk Tabipleri Birliği’nin demokrasi, temel haklar ve tıp etiği gibi alanlardaki kazanımlarını tam anlamda desteklemeye devam etmektedir.

"Bu durumda, Ekselanslarını ve tüm yetkilileri temel hakları gözetip geliştirmeyen, Türkiye’de sağlığa zarar veren her eyleme son vermeye davet ediyoruz. Durumu izlemeye ve Türkiyeli meslektaşlarımızla yakın iletişim içinde kalmaya devam edeceğimizi bildiririz."

Basın açıklamasının orijinali için tıklayınız.