Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer güç santrali ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu için hazırlanan bilirkişi raporuna Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) itirazı üzerine Danıştay’da açılan davanın duruşması 22 Kasım 2017’de Ankara’da gerçekleştirilecek.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), TTB Halk Sağlığı Kolu (HSK), duruşma öncesinde basın açıklaması yaparak, bir kez daha Akkuyu Nüklere Güç Santrali Projesinden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan ÇED raporunun içerik ve yöntem açısından nükleer santralin yaratacağı tehlike ve tehditleri ayrıntılı olarak irdeleyip çözüm üretmekten çok uzak olduğuna yer verilen açıklamada, ÇED raporuna ilişkin olarak hazırlanan bilirkişi raporunun da bilimsel bilgilere aykırı, hatalı ve eksik olduğu vurgulandı. Açıklamada, bilirkişi raporuna yapılan itirazların görmezden gelinmesinin Türkiye’yi, komşu ülkeleri ve hatta dünyayı tehdit edecek yıkımlar yaratacak sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu.

Sürecin acilen durdurulması ve bilimsel yöntemlerle yeniden gözden geçirilmesinin zorunluluk olduğuna yer verilen açıklamada, bu açıdan Danıştay’da görülecek davanın son derece önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun bulunan Akkuyu NGS Projesi ÇED Raporu’nun, halk sağlığı yönünden kabul edilemez eksik ve yanlışlarla dolu olduğunu ve Danıştay’a açtığımız dava sonucunda iptal edileceğine olan inancımızı Türkiye ve uluslararası kamuoyu ile paylaşırız” denildi.

Açıklamanın tam metni için tıklayınız.