Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TTB Aile Hekimliği Kolu, “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Aralık 2020” sonuçlarını 22 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı.

TTB’nin Youtube ve Periscope kanallarından canlı yayımlanan basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. İbrahim Akkurt, Dr. Kazım Doğan Eroğulları, Dr. Halis Yerlikaya ve Dr. Çiğdem Arslan ile TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, Kol Sekreteri Dr. Sibel Uyan ve kol üyesi aile hekimleri katıldı.

Toplantının açılışını Denizli’de sabah saatlerinde vefat eden Aile Hekimi Dr. Soner Oğuz için başsağlığı dileyerek yapan Dr. Sibel Uyan “Meslek hastalığı talebimizi duymayanlara, hala illiyet bağı arayanlara sesleniyoruz: Biz ölümle acı bağı çoktan kurduk. Bakanlık COVID-19’lu hekimlerin bağını bugün de mi kuramadı?” diye sordu.

Dr. Kazım Doğan Eroğulları bir yandan pandemiyle bir yandan da Sağlık Bakanlığı’nın bilim ve akıldan uzak salgın yönetimiyle mücadele ettiklerini söylerken; Dr. Şebnem Korur Fincancı da TTB’nin yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan verilerin gerçek resmi ortaya koyduğunu, günlük 50 bin vaka sayısı ve hastalığa yakalanan aile hekimi sayısındaki artışın dikkat çekici olduğunu kaydetti.

“Aile Hekimliği Pandemi Anketi Aralık 2020” sonuçlarını ise Dr. Emrah Kırımlı paylaştı. 75 ilden 1520 aile hekiminden alınan verilere göre;

  • Aile hekimi başına düşen hasta sayısı kasım ayına göre 59,59’dan 63,11’e, COVID-19 hasta sayısı 19,79’dan 22,75’e yükseldi.
  • Aile hekimlerinin %55’i vaka sayılarının arttığını, %12’si vaka sayılarında bir değişim olmadığını söyledi. İstanbul, Ankara, Bursa gibi kentlerdeki düşüş bunda etkili olurken; Adana, Mersin, Muğla, İzmir gibi kentlerde dört kata varan oranda artışlar yaşandı.
  • Salgın yönetimine bağlı olarak sınıfsal sonuçlar ortaya çıkmaya devam etti. İstanbul’da Küçükçekmece, Ümraniye, Üsküdar, Pendik gibi ilçelerde nüfus/vaka oranı %7-8 seviyesinde seyrederken; Zekeriyaköy, Moda, Beşiktaş gibi ilçelerde aynı oran %2-3 seviyesinde kaldı.
  • Aile sağlığı merkezlerinde COVID-19 geçiren sağlık çalışanı oranı %49’dan %68’e yükseldi; yani her 3 aile sağlığı merkezinin 2’sinde COVID-19’a yakalanan sağlık çalışanı var.
  • Kasım ayında %76’dan %66’ya gerileyen vakaları ve temaslıları telefonla izlem oranı %67’de kaldı.
  • Telefonlara izlemlerde il sağlık müdürlükleri tarafından soruşturma açılmaya ve ceza puanı verilmeye başlandı.
  • Aile hekimlerinin %20’si ek ödeme almadığını, %13’ü izlem oranından daha düşük ek ödeme aldığını aktardı.
  • Kanser taramaları %90’lara yakın oranda azaldı. Buna bağlı olarak erken tanı sayısı büyük oranda azaldı. En az 3 bin kişi kolon kanseri erken tanı şansını kaybetti.
  • Sağlık hizmetinin ertelenmesinin bir sonucu olarak; devlet ve üniversite hastanelerine başvuruları azalırken, özel hastane başvuruları arttı.
  • Aile sağlığı merkezlerinin yoğunluğu ve olanaksızlıkları sonucu okul aşılarının (Kızamık-kızamıkçık-kabakulak 2. doz) uygulanması riske girdi.

Birinci basamak sağlık hizmetinin önemine bir kez daha dikkat çeken Dr. Emrah Kırımlı sunumunu da “Biz aile hekimleri olarak daha fazla destek, kaynak istiyoruz. Bizimle birlikte çalışan ve salgını yöneten bir kamu idaresi istiyoruz. Hastalandığımızın da görülmesini istiyoruz” diyerek noktaladı.

Sunumun tamamı için tıklayın.

Raporun tamamı için tıklayın.