Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı ve Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç, Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Yurtbaşı köyünü ziyaret etti. Bölgede tüm canlıların sağlığını olumsuz etkileyen mermer ocağı inşaatına karşı çıkan köylüler, kolluk güçlerinin sert tepkisine maruz kalmıştı. Bunun üzerine Gürpınar'a giden heyet, yurttaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Ziyarete Van-Hakkari Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile Van Çevre, Tarihi Eserleri Araştırma ve Geliştirme Derneği üyeleri de katıldı.

Yurtbaşı köyündeki incelemelerin ardından Karahancı, Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu ile birlikte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi başhekimini ve aile sağlığı merkezlerini ziyaret etti.

Yurtbaşı köyü ile ilgili ön değerlendirme raporu ilerleyen günlerde TTB tarafından yayımlanacak.