Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 2012 yılında bir hasta yakını tarafından katledilen Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan günü, sağlıkta şiddete dikkat çekmek üzere, Türkiye’nin tüm illerinde ve tüm kurumlarında çalışan hekim ve sağlık çalışanlarına “BEYAZ EYLEM”çağrısı yaptı.  

İzmir’de de, Bornova Yunus Emre 29 no'lu Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) görevli hekime yönelik saldırının ardından, İzmir Sağlık Platformunu oluşturan meslek odası, sendika ve derneklerce düzenlenen “1. basamakta iş bırakma” eylemi 3 Nisan 2019 günü gerçekleştirilecek.

TTB Merkez Konseyi’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“TTB İzmir’de hekime ve sağlık çalışanlarına yönelen vahim şiddeti kınamak ve ülkeyi yönetenleri, bir kez daha ve bir kez daha görevlerini yapmaya, çözüm bulmaya davet etmek üzere;

İzmir Sağlık Platformunu oluşturan meslek odası, sendika ve derneklerin almış oldukları “1. basamakta iş bırakma ve İzmir eski Sümerbank önünde 12.30’da basın açıklaması yapılması” kararının en etkili biçimde gerçekleşmesi için İzmir’de 1. basamakta çalışan bütün hekimleri GöREV’lerini yapmaya, işlerini güçlerini bırakarak basın açıklamasına katılmaya davet etmektedir.

Artık dayanılmaz bir hal alan sağlıktaki şiddet konusunda sonuç alıcı düzenlemeler yapılması talebimizdeki ısrarımızı göstermek üzere Dr. Ersin Arslan’ı yitirdiğimiz ve “Hekime- sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleme günü” olarak kabul edilmesini istediğimiz 17 Nisan Çarşamba günü Türkiye’nin bütün illerinde ve bütün kurumlarında çalışan hekimleri ve sağlık çalışanlarını bu konuyu gündeme taşımak üzere illerinde BEYAZ EYLEME davet ediyoruz.”

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi