Acil Demokrasi Talebiyle Taksim Meydanı’ndayız..

15 Temmuz günü gerçekleştirilen darbe girişimiyle halka karşı suç işlenmiştir; bir kez daha lanetliyoruz. 

Siyasi iktidar, darbe girişimini gerekçe göstererek OHAL ilan etmiş ve Meclisi, anayasayı, yasaları ve uluslararası sözleşmeleri askıya almıştır. Ülkemiz OHAL uygulamalarının baskı ve acıdan başka bir şey getirmediğini uzun yıllar  yaşayarak görmüştür. Örgütlenme özgürlüğünün ortadan kaldırıldığı, yürüyüş ve gösteri hakkının, grevlerin yasaklandığı, basın ve yayın faaliyetlerinin engellendiği bir dönemin adıdır OHAL. Ülkenin kanun hükmünde kararnamelerle yönetilmesidir.

Askeri darbelerle mücadele, sivil iktidar eliyle oluşturulan baskı ve antidemokratik uygulamalarla olmaz. Özgürlüklerin kısıtlanması, insan haklarının ihlal edilmesi, uluslararası anlaşmaların askıya alınması değil, demokrasi ve özgürlüklerin yeşertilmesidir, askeri darbelerin panzehiri.

Askeri darbelere nasıl karşıysak, askeri darbeyle mücadele adı altında kentleri, doğayı yağmalama, emek sömürüsünü artırma, hak arayışlarını bastırma, muhalefeti susturmanın uygun koşullarının yaratılmak istendiği OHAL uygulamasına da karşıyız.

Daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük talebini her koşul altında yükseltmeye; demokratik, özgür ve laik bir ülke için mücadele etmeye inatla devam edeceğiz.

TTB olarak, emek ve demokrasi  güçleriyle birlikte, her türlü darbeye, otoriter ve baskıcı uygulamalara karşı acil demokrasi talebiyle, 24 Temmuz 2016 Pazar günü, saat 18.00'da, Taksim Meydanı'nda düzenlenecek olan mitinge katılacağımızı duyuruyor; tüm üyelerimizi mitingte yan yana olmaya çağırıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi