6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel verilerin toplanması, saklanması, korunması ve imhası konularında veri sorumlusu sıfatı ile bazı yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülükler arasında Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından tutulan ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) adı verilen veri sorumluları siciline kaydolma yükümlülüğü de yer almaktadır.

Sağlık hizmeti sunan veri sorumlularının, bu kapsamda sağlık kurum ve kuruluşları ile muayenehanesi bulunan hekimlerin VERBİS’e son kayıt süresi 31 Aralık 2021’dir. Yasada VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından idari para cezası verileceği düzenlenmiş olup kayıt için yapılacak ön hazırlıklar da dikkate alınarak süre planlaması yapılması yararlı olacaktır.

Yararlı bağlantılar:

VERBİS’e Kayıt Kılavuzu için tıklayın.

VERBİS’e Kayıt İşlemleri ve Süreç Basamakları Kılavuzu için tıklayın.

VERBİS Hakkında Soru ve Yanıtlar için tıklayın.