Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı yapıldı

Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO) Toplantısı, 11.11.2017 tarihinde, Adana, Adıyaman, Gaziantep - Kilis, Mersin ve Hatay tabip odalarından temsilcilerin katılımıyla Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile tabip odalarının temsilcilerinden oluşan bir heyet, 29 Ekim 2017 tarihinde yaşamına son veren asistan hekim Dr. Ece Ceyda Güdemek’in Gaziantep’te yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye sırasında Güdemek’in ailesi, sağlık çalışanlarının uzun çalışma saatlerinin yarattığı sorunlara ve sağlık çalışanlarına yapılan baskılara dikkat çekerek bu konuda çözüm bulunması talebini ilettiler.

Ardından, Gaziantep-Kilis Tabip Odası’nın yeni yerleşkesinde toplantıya geçildi. Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Hamza Ağca’nın açış konuşmasıyla başlayan toplantı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in konuşmasıyla sürdü. Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısındaki yeni değişikliklerden söz eden Tükel, idari olarak özerk yapıdaki kamu hastane birliklerinin kaldırılmasının sağlık işletmesi modelinin iflası anlamına geldiğini, bunun da Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın başarısızlığını gösterdiğini söyledi.

Sağlık alanında sözleşmeli çalışmanın giderek yaygınlaştığını, şehir hastaneleriyle birlikte hekimlerin taşeron çalışmasının gündeme geleceğini belirten Dr. Tükel, bunların da daha fazla hasta bakma, daha uzun saatler çalışma, daha düşük ücret almayı getireceğini belirtti. Tükel, hekimlerin ağır çalışma koşullarının yıpranma ve tükenmişliğe neden olarak intiharlara zemin hazırladığına dikkat çekti. Sağlık sistemindeki aksaklıkların faturasının sağlık çalışanlarına çıkartıldığını belirten Tükel, bunun da sağlıkta şiddet olarak yansıdığını kaydetti. TTB’nin bu dönemde yürüttüğü çalışmalardan söz eden Tükel, Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde kamu çalışanlarının hak kayıplarına yol açan uygulamalar konusunda, Suriyeli göçmenlerin içinde bulunduğu durum konusunda, bilim dışı olan ve sağlığı tehdit eden sağlıkta geleneksel ve alternatif uygulamalarla mücadele edilmesi konusundaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantı notları için tıklayınız.