Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubunun haftada bir kez yayımladığı “Pandemide Merak Ettiklerimiz” programının 22’ncisine Pandemi Çalışma Grubu üyesi Doç. Dr. Aslı Davas katıldı.

Konuşmasına COVID-19’un gebeler için önemli riskler barındırdığını belirterek başlayan Davas, gebelikte geçirilen COVİD-19’un hem bebek hem de anne sağlığı için çok daha riskli olduğunu söyledi. Davas, bu riskleri anne ölümü, gebelik tansiyonu, erken doğum olarak sıraladı. Aşılamanın tehlikeleri ciddi şekilde azalttığını da sözlerine ekleyen Davas, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bu konuda yaptığı açıklamalara değinerek, “DSÖ, gebelikte aşılamanın faydaları, virüsün potansiyel risklerinden daha ağır basmaktadır, diyor ve aşıların kullanılmasını öneriyor” dedi.

Delta ve Alfa varyantlarının gebeler üzerindeki etkisine de değinen Davas, aşılama ve bununla birlikte bağışıklamanın artmasının hastalığı ve gebe ölümlerini engellemede önemli bir etmen olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezinin (CDC) 11 Ağustos 2021’de yaptığı Delta varyantına karşı gebelerin aşılanması hakkındaki açıklamaya da değinen Davas, konuşmasında bu alanda yapılan uluslararası çalışmaları aktardı. Aşıların yan etkileri konusunda yapılan araştırmaların devam ettiğini, ancak eldeki bulguların aşıların yan etki bakımından gebelerin sağlığına zarar verecek özellikte olmadığını kaydeden Davas, “Elimizdeki veriler, aşıların doğurganlığı etkilemediğini, aşılanan gebelerle, gebe olmayan kadınların benzer yan etkiler gösterdiğini gösteriyor. Dolayısıyla aşı takvimi tamamlamak hem hastane yatışlarını hem de ölümleri önlemek açısından önemli” dedi.

Davas, konuşmasının sonunda aşılamayla birlikte, maske, mesafe, temizlik ve havalandırma kurallarına uyulması gerektiğini söyledi. 

Aslı Davas, konuşmasında şu konuların altını çizdi:

  • Gebelikte geçirilen COVID-19, etkisi ve sonuçları açısından önemli riskler barındırmaktadır.
  • Aşı, bu riskleri hafifletmenin önemli bir aracıdır.
  • Aynı zamanda aşılama, hastane yatışları ve gebe ölümlerini azaltan bir faktördür.
  • Aşılanan gebelerle, gebe olmayan kadınların gösterdiği yan etkiler birbirinden çok farklı değildir.
  • Aşının yanında maske, mesafe, temizlik ve havalandırma önlemleri de oldukça önemlidir.
  • İşyerleri, gebelerin kalabalık ortamlarda çalışmaması ile ilgili çıkarılan genelgelere uymalıdır.