Bilindiği üzere bir süre önce Torba Yasa kapsamı içerisinde özlük haklarımızla ilgili bazı düzenlemeler öngörülmüştü. Türk Tabipleri Birliği (TTB) bu maddelerin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüleceği toplantıya davet edilmişti.

TTB, kısa sürede konu hakkında ayrıntılı bir değerlendirme yapmış, öngörülen değişikliklerle ilgili görüşlerini 23 Temmuz Pazartesi günü bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurmuş, beş maddeden oluşan taleplerini açıklamıştı. Aynı gün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bu maddeler ile ilgili görüşlerini savunmuştu.

Bu süreçle paralel olarak ülke genelindeki bütün tabip odalarıyla temasa geçilmiş, anılan taleplerimizi içeren ve sağlıkta giderek yükselen şiddetin çözümü için etkin önlemler alınması dileğimizi içeren bir gazete ilanı 26 Temmuz 2018 tarihinde Hürriyet gazetesinde yayınlanmıştır.

Gelinen noktada, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde bu beş talebimizden biri istediğimiz doğrultuda değiştirilmiş, döner sermaye gelirlerinden emeklilik primi kesilmesinden vazgeçilmiştir.

Bunu kısmi bir başarı olarak görmekle birlikte, diğer haklı taleplerimizi bütün tabip odalarının katkılarıyla birlikte gündemde tutmaya ve savunmaya devam edeceğiz.

Bütün meslektaşlarımızı mücadelemizde etkin bir tutum takınmaya ve meslek örgütümüzün bu çabalarını desteklemeye davet ediyoruz.

Bütün tabip odalarımıza sergiledikleri dayanışma için teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi