Türk Tabipleri Birliği’nin, Tıp Fakültesi diplomalarında “tıp doktoru” unvanı yazılmaması yönündeki kararına itirazı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildi.

5 Eylül 2016 tarihli toplantısında Türk Tabipleri Birliği’nin itirazını görüşen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, “2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca Tıp Fakültesi diplomalarında Tıp Doktoru unvanının yer alması uygun görülmüştür” kararına vardı.

Karar, 19 Eylül 2016 tarihli yazıyla Türk Tabipleri Birliği’nin yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na iletildi.

Ne olmuştu?

YÖK, 2005 yılında aldığı bir kararla, 2005-2006 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere, diplomalara unvan yazılmaması, öğrenim görülen programın adının ve derecesinin belirtilmesinin yeterli olduğunu duyurmuştu. Türk Tabipleri Birliği de, gerek 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun 1. Maddesinin 2. fıkrasına, gerekse 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrası Hakkında Kanun’un 1 ve 8. Maddelerine göre hekimlik mesleğinin bu sınıflandırma içinde yer alamayacağı yönündeki itirazını YÖK’e bildirmişti.

TTB'nin itiraz yazısı için tıklayınız

YÖK'ün kararı için tıklayınız