Kars’ta kiracısı olduğu apart otelde kolluk güçleri, otel sahibi ve otel görevlileri tarafından uğradığı kötü muamele ve hakaretlerin yanında hakkında bir de dava açılan Dr. Zeynep Turgut, 7 Eylül 2022 günü hâkim karşısına çıktı. Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ile Kars Barosu da Turgut’u duruşmada yalnız bırakmadı.

Sarıkamış Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada; söz konusu olayın asıl mağdurunun Dr. Zeynep Turgut olduğunu vurgulayan savunma avukatları, asıl yargılanması gerekenlerin hekime haksız muamelede bulunanlar olduğunu ve bu kişilerin yargılanmamasının kabul edilemeyeceğini belirtti. Avukatlar ayrıca isnat edilen suç koşullarının oluşmadığını belirterek Turgut'un söylemlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hususunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay içtihatlarından örnekler de sundu.

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan müştekilerin ve tanıkların dinlenilmesi amacıyla davayı 16 Kasım 2022 tarihine erteledi.