Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıpta uzmanlık öğrencilerinin çalışma koşulları ile ilgili şikayetler üzerine 13 Eylül 2023 günü fakülte dekanlığına bir yazı yazarak sorunların çözüme kavuşturulmasını istedi.

Tıpta uzmanlık öğrencilerinden 36 saate varan çalışma saatleri olduğu, nöbet ertesi izin hakkının kullandırılmadığı, kullandırılması halinde ücret kesintisine gidildiği, yasal sınırın üzerinde çalışmanın dayatıldığı gibi bildirimler yapıldığının aktarıldığı yazıda sağlık alanındaki çalışma düzeninin çerçevesi hatırlatıldı.

Dr. Rümeysa Berin Şen’in 23 Ekim 2021’de Ankara Şehir Hastanesi’ndeki 36 saatlik nöbetinden çıktıktan sonra trafik kazası geçirerek yaşamını yitirdiği hatırlatılan yazıda şu ifadeler yer aldı.

“Yasalarla da güvence altına alınan çalışma ve eğitim haklarından yararlanmanın önündeki engelleri aşmak için Birliğimizden talep edeceğiniz her türlü işbirliğine açık olduğumuzu; tıbbi deontoloji ve mesleki etik ilkelere aykırı haller durumunda Birliğimiz ve bağlı oda kurullarımıza başvuru yapılması hâlinde de gerekli disiplin soruşturmalarının yürütülebileceğini tarafınıza bir kez daha iletmek isteriz. Fakültenizde eğitim ve çalışma hakkı ihlallerinin oluşmaması ve varsa hızla çözülmesi için ilgili anabilim dallarının uyarılması konusunda gerekli hassasiyet ve mesleki dayanışmayı göstereceğinize olan inancımızla saygılar sunarız.”

Yazının tamamı için tıklayın.