Tabip odalarının, haksız-hukuksuz biçimde tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve TTB’ye yönelik baskıların son bulması talepleriyle düzenlediği nöbetler 13-16 Aralık 2022 günlerinde devam etti.

Ankara, Batman, Diyarbakır, Mardin ve Mersin’deki nöbetlere çok sayıda hekim ile emek-meslek örgütlerinin ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı.

TTB başta olmak üzere meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenleme hazırlığına ilişkin değerlendirmelerin aktarıldığı nöbetlerde Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın 23 Aralık 2022’de İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülecek davasına çağrı yapıldı.