Adana ve Yozgat Şehir Hastanelerinde sağlık çalışanlarının formalarına çip yerleştirilmesi, başlangıçta çipli takibin amacının çamaşırhanede formaların karışmaması olarak açıklanması ve sonrasında bu amacın mesai denetimi olarak değiştirilmesi sağlık emek ortamı açısından kabul edilemez bir durumdur.

Hastane inşaatlarını yaparak Sağlık Bakanlığı’na kiraya veren şirketler tarafından sağlık çalışanlarına çip yerleştirilmiş formaların giydirilmesi, çalışanlarda güvencesiz çalışma koşullarının getirdiği ciddi bir güvensizliğe neden olmuştur. Sonuçta da, Adana Şehir Hastanesi’nde bir sağlık çalışanı çiple yapılan takip sonucunda işten çıkarılmıştır. Dünya Tabipleri Birliği’nin işyerinde zorbalık tanımına uyan bu uygulama, özverli bir şekide çalışan sağlık çalışanlarını suçlayıcı, aşağılayıcı ve tehdit eder niteliktedir.

Çalışanların formalarına çip yerleştirilerek takiplerinin yapılmasının herhangi bir yasal dayanağı yoktur. Anayasa ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirlenen ilkelere aykırı bu uygulamaya bir an evvel son verilmesi gerekmektedir.

Türk Tabipleri Birliği, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na yaptığı başvuruda, uygulamanın açık şekilde hukuka aykırılığı göz önüne alınarak işverenlerce çiple kişisel veri toplanması uygulamasının durdurulmasına karar verilmesini ve bu kararın yayımlanmasını talep etmiştir.

Başvuru dilekçesi için…