Dünyada ve Türkiye’de zor bir yıl olarak hafızamızda yer alacak 2022’yi geride bırakıyoruz. Meslektaşlarımızın hakları ile birlikte hekimlik değerlerinden ödün vermeden halkın sağlık hakkını korumak için mücadelemizi 2023 yılında da sürdüreceğimizin sözünü bir kez daha veriyoruz.

Yeni yılın özgür, demokratik, eşitsizliklerden arınmış, mesleğimizin değerini yeniden kazandığımız bir yıl olması diliyoruz. Merkez Konseyi Başkanımız Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın selamıyla, Türkiye toplumunun ve tüm meslektaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi