2016 yılında Cizre'de sokağa çıkma yasakları sürerken sığındıkları bodrumlarda sağlık hizmetine ihtiyaç duyan insanlara yardım etmek üzere ambulansla yola çıkan sağlık çalışanları o gün engellendiler, şimdi de mesleki sorumluluklarını yerine getirmek istedikleri yargılanacaklar. 

Sağlık meslek örgütleri temsilcilerinin, 28 Eylül 2018 tarihinde Mardin'de başlayacak duruşma öncesinde meslektaşlarına destek vermek amacıyla düzenlediği basın toplantısı bugün (19 Eylül 2018) Türk Tabipleri Birliği (TTB) toplantı salonunda gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Genel Başkanı Dr. A.R. İlker Cebeci, SES Genel Sekreteri Dr. Pınar İçel ve SES Kadın Kolu Sekreteri Selma Atabey'in katıldığı toplantıda, ortak açıklamayı TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman okudu. 

İnsan yaşamını büyük bir adanmışlıkla her şeyin önünde tutan, insan sağlığını öncelemeye özen gösteren sağlık çalışanlarının, mesleki sorumluluklarını yerine getirmek istediklerini yargılanacaklarına dikkat çeken Adıyaman, “Biz mesleki sorumlulukların yerine getirilmesini, mesleki özerkliği korumayı, mesleği insan yaşamını ve hastaların haklarını koruyarak yerine getirme ilkelerini savunan, koruyan, sağlık meslek birlikleri ve örgütleri olarak mesleklerinin gereğini yerine getiren sağlık çalışanlarının yargılanmalarını mesleki ilkelerimize aykırı buluyoruz. Sağlık çalışanının ihtiyacı olana yardım etme çabası yargılanmamalıdır. Tüm kamuoyunu arkadaşlarımıza destek vermeye ve yaşam hakkından yana olmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Ortak açıklama için tıklayınız.