TTB’nin süreli yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi, 2018 yılının dördüncü sayısı ile okurlarıyla buluştu.

Sayı toplamda on üç yazının yer alacağı “Göç” dosyasının ilk bölümünü oluşturan on yazıyı içeriyor. Prof. Dr. Feride Aksu Tanık ve Doç. Dr. Aslı Davas’ın editörlüğünü yaptığı dosyada, göçle ilgili temel kavramlar irdelenirken konu birçok boyutuyla ele alıyor.  

Dosya editörleri yazıların, yazarların 2017 baharında düzenledikleri “Göç Okulu” eğitim programının ilk ürünleri olma özelliğinde olduğunu belirtiyorlar.

Dosyada, Hannah Arendt ve Haklara Sahip Olma Hakkı, Göç Göçmen Mülteci: Göç Alanında Temel Kavramlar ve Hukuki Çerçeve, Modernliğin Lanetli Armağanı: Mültecilik, Vatandaşlık ve Göç, Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi, Göçmenlerin Medyadaki Temsillerine İlişkin Bir Değerlendirme, İklim Adaletsizliği ve Görünmez Mülteciler: Çevre/İklim Mültecileri, Toplumsal Cinsiyet Göç ve Sağlık, Suriyeli Kadın Mültecilerin Emek ve İstihdam Koşulları ve Yaşamın Sınırları Sularda Çizilirken: Denizdeki Ateş başlıklı yazılar yer alıyor.

Yazıların özetlerine ve abonelik bilgilerine Toplum ve Hekim web sayfasından ulaşılabiliyor.

http://www.ttb.org.tr/thnew/