Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu ve Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB - UDEK) tarafından düzenlenen Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği – Skopi Sempozyumu, 21 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Genel Koordinatörü Dr. Hasan Oğan, TTB UDEK Genel Sekreteri Pof. Dr. Gülriz Erişgen ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman'ın açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumda radyasyon kullanımında yer alan tüm sağlık çalışanlarının ortak sorunları ve çözüm önerileri dile getirildi.

Sempozyumun içeriği en kısa sürede pdf formatında ve kitap olarak yayımlanacak.