TTB Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu temsilcilerinden oluşan bir heyet, Diyarbakır Merkez 2 ve 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) karakola dönüştürüleceği bilgisi üzerine, burada çalışan sağlık personeliyle dayanışmak amacıyla, 15 Ocak 2016 günü başta 2 ve 3 No'lu ASM’ler olmak üzere, bölgedeki çeşitli ASM'leri ziyaret etti. Ziyaretlere TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Filiz Ünal ve Dr. Şeyhmus Gökalp, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, TTB Aile Hekimliği Kol Sekreteri Dr. Yaşar Ulutaş, TTB Aile Hekimliği Kolu üyeleri Dr. Celal Canpolat ve Dr. Selahattin Oğuz katıldılar. 

Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fatih Aslan ile bir görüşme gerçekleştiren heyet, başta bu konu olmak üzere, kentte kapalı olan ASM'lerin durumunu, sağlık çalışanlarının can güvenliğini, içinde bulundukları ağır çalışma koşullarını ve halkın kısıtlanan sağlık ihtiyaçlarını dile getirdi. 

Karakola dönüştürülmek istenen 2 ve 3 Nolu ASM’lerde 10 aile hekimi çalışıyor ve toplam 60 bin nüfusa hizmet veriyorlar. Ayrıca, Halen Sur’da 4, 9 ve 12 No’lu ASM’ler kapalı bulunuyor.  Yaklaşık 30 bin nüfus sağlık hizmetlerinden mahrum durumda.