“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı metin gerekçe gösterilerek Sağlık Bakanlığı tarafından 2018-2020 dönemi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz’a verilen aylıktan kesme cezası, yürütülen hukuk mücadelesi sonrası iptal edildi.

Türk Tabipleri Birliği bilimsel ve etik değerleri dün olduğu gibi bugün de savunmaya devam edecektir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi