Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Beyaz TV’de 7 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan “Ne Var Ne Yok” programında COVID-19 salgını hakkında, yayıncılık ilkelerine aykırı şekilde, bilimsel herhangi bir bilgi ve kanıta dayanmayan, halkı korku ve paniğe sevk edecek, tedavi süreçlerine olan güveni sarsmaya yönelik açıklamalara yer verildiği gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne başvurdu.

Başvurularda, sağlık çalışanlarını itham eden, tıp bilimine olan inancı asılsız olmasından endişe dahi edilmeyen beyanlarla sarsmaya gayret eden kişi ve kurumlara karşı gerekli hukuki girişimlerde bulunulması istendi.

RTÜK’e gönderilen yazı için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne gönderilen yazı için tıklayınız.