Birleşmiş Milletler (BM) Tehlikeli Maddelerin İmhası Özel Raportörü Başkut Tunçak, COVID-19 pandemisine karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanlarının ülkeler arasında ve ülke sathında dağıtılmasındaki eşitsizliklerin ve yetersizliklerin kaygı oluşturmaya devam ettiğini belirterek, devletlerin ve şirketlerin dünyanın her yerinde yeterli koruyucu ekipman edinmesi yönündeki çabalarını acilen artırmaları gerektiğini bildirdi.

Tunçak’ın açıklaması şöyle:
 

BM Uzmanı: COVID-19-Sağlık hizmeti sunan kahramanlar korunmalı
 

CENEVRE (27 Mart 2020) – BM Tehlikeli Maddelerin İmhası Özel Raportörü Başkut Tuncak’ın açıklaması;

“Devletler ve şirketler COVID-19 pandemi sorununa karşı mücadele veren sağlık hizmeti sunan görevlilerin dünyanın her yerinde yeterli koruyucu ekipman edinmesi yönündeki çabalarını acilen arttırmalıdır.

Cesur doktorlar, hemşireler, acil müdahale ekipleri ve koronavirüs pandemisine karşı küresel mücadelenin ön saflarında yer alan diğer tıp görevlileri kahramandır. Yorulmak bilmez ve özverili çalışmaları insanlığın en güzel örneğidir. Bu görevliler korunmalıdır.

Fakat, koronavirüse karşı savaşan neredeyse tüm ülkelerde kritik öneme sahip koruyucu ekipman eksikliğinin yaşanması kabul edilemez derecede ciddi bir kaygı olmayı sürdürmektedir.

Birçok şirketin sağlık görevlilerinin kişisel koruma ekipmanlarıyla ilgili giderek artan bu ihtiyacı karşılamak için giriştikleri çabayı alkışlıyorum. Bu çabalar takdir edilmelidir. Ne var ki, dünyanın dört bir köşesinde bu ekipmanlara duyulan ihtiyaç daha fazladır.

Kişisel koruyucu ekipmanların ülkeler arasında ve ülke sathında dağıtılmasındaki eşitsizlik özel bir kaygı oluşturmaktadır. Benzer şekilde, COVID-19’a ilişkin gelir düzeyi düşük ülkelerdeki durumu derin bir kaygı oluşturmaktadır. Devletler daha az kaynağı olan ülkelerdeki tüm sağlık görevlilerinin de ihtiyaç duyulan koruyucu ekipmanlara sahip olmasını sağlamalıdır.

Koruyucu ekipmanların ve diğer gerekli medikal malzemelerin her yerde var ve de erişebilir olmasının sağlanması için kamu ve özel fonların acilen kullanılması gerekmektedir. Devletlerin ve şirketlerin ilgili malzemelerin düşük gelirli ülkelere herhangi bir maliyet gerektirmeden sunulmasının önündeki finansal engelleri kaldırması gerekmektedir.

Gerekli ekipmanların stok yapılması, taleplerin sömürülmesi veya mevcut krizden kar elde etme çabaları son derece gayri ahlaki bir tutumdur. Devletler böylesi tutumları etkili bir şekilde ortadan kaldırmak için acil önlemler almalıdır.

Zaman farklılıklarımızı kenara koyup bu virüse karşı en kırılgan olan yaşlılar ve kahramanca bu kişilerin bakımını gerçekleştiren görevlileri yani sağlık hizmeti sunanları korumak için birlikte çalışma zamanıdır."

Açıklamanın orijinali: 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25754&LangID=E