Sağlık emek ve meslek örgütleri, Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla ortak yazılı açıklama yaptı. 

15.03.2016

DÜNYA SOSYAL HİZMET GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

Her yıl Mart ayının üçüncü Salı günü, Dünya Sosyal Hizmet Günü olarak adlandırılmakta, sosyal hizmet uzmanları ve sosyal hizmet emekçileri tüm dünyada bugünü mesleki bir gün olarak görmekte ve çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

Ne yazık ki günümüzde, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, LGBTİ, mülteci, yoksul, hapishanedeki mahkum başta olmak üzere hakları elinden alınan veya hakları daha fazla korunmaya ihtiyacı olan insanlar, insan hakları çiğnendiği ya da insan haklarının gerekleri yerine getirilmediği için daha fazla psikososyal sorunlarla karşı karşıya kalmakta,  yalnızlaşmakta ve çaresiz hale gelmektedir. Bu çerçevede her geçen gün insanın insan olduğundan dolayı sahip olduğu hakları korumaya ve bu hakları geliştirmeye daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

İnsanların sırf insan olduğundan dolayı sahip olduğu hakların gereklerinin yerine getirilmesi için  bireyleri psikososyal yönden güçlendirmek başta olmak üzere çeşitli mesleki uygulamalar gerçekleştiren sosyal hizmet uzmanlarıve sosyal hizmet emekçileri olarakinsan haklarının çiğnenmesinden ve haklarının yerine getirilmemesinden dolayı büyük bir endişe içindeyiz.

Halihazırda muhafazakar neoliberal sosyal politika uygulamaları,  her geçen gün artan bu sorunları çözmüyor, aksine sorunlar daha fazla artıyor. Çocuklara yönelik ihmal ve istismar sayıları artıyor.  Kadına yönelik şiddet,  önleme mekanizmalarının tersine artmaya devam ediyor.  LBGTİ’ler ayrımcılıkla daha da kötüsü nefret cinayetleri ile karşı karşıyalar.

Yoksullar, siyasi partilerin kendi iktidarlarını kurmak ve korumak için bir araç haline getirilen dar sosyal yardımlara bağımlı hale getiriliyor.  Engelsiz ve ulaşılabilir bir hayata sahip olmaları gereken engelliler ve yakınlarının önüne engeller konmaya devam ediyor. Engellilerin hakları engellilere lütufmuş gibi verilmeye devam ediyor.

Geçici koruma statüsü verilen yaklaşık 3 milyon Suriyeliye kapılarını açan ülkemizde, Suriyelilerin yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Suriyeli çocukların çocuk işçi, katalogla satılan bir köle olduğu  ülkemizde, Suriyeliler her geçen gün patlama noktası haline getirilen bir sosyal sorun  olarak karşımıza çıkıyor.

Ülkemizde son dönemde yaşanan olaylarda daha iki gün önce yaşanan katlimda olduğu gibi insan eliyle yaratılan afetlerde desteğe ihtiyaç duyan insan sayısı daha da artıyor. İnsanlar için güvenli ortamlar bozuluyor.

Ülkemizde bunlar yaşanırken, her fasılda amaç olarak dillere dolanan gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmak mümkün olamayacaktır.

Gelişmişlik, düşünce özgürlüğünün olduğu, insanların ötekileştirilmediği, insanların kutuplaştırılmadığı, bütün insanların onuruna ve insan haklarına saygı duyulduğunda olur.

Diğer yandan; sosyal hizmet alanında işsizliğe mahkûm bırakılmış meslek gruplarından icat edilen yeni mesleklerle yanlış politikalar yürütülmeye devam edilerek büyük bir çıkmazın içine girilmektedir. Bizler bu çıkmazda, cinayete kurban giden kadınları, kıyıya cesedi vuran Aylan Bebekleri,  cinsel kimliğinden dolayı öldürülen insanı, sosyal yardım yapanların kendilerinin bile yiyemeyeceği gıdayla, yanmayan kömürle ve bir insan bu kadar parayla ne yapar ki denecek nakdi yardımlara mahkum bırakılmış yoksulu, kısacası insanlığımızı yitirmek istemiyoruz. Bu nedenle bizler bugünü insan haklarının gereklerinin yerine getirilmesi için bir mücadele günü olarak görüyoruz

Bölünmemiş bir insanlık için mesleğimizin savunuculuk ve hak temelli bakış açısıyla tüm yurttaşlarımızı dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce vb. yönünden ayırt edilmeden haklarını  savunmaya  ve haklarının gereklerinin yerine getirilmesini talep etmeye davet ediyoruz.

SAĞLIK MESLEK VE EMEK ÖRGÜTLERİ PLATFORMU

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TMRT DER)

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER)

Türk Hemşireler Derneği (THD)

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık İş)