Darbe ile mücadelenin “cadı avı”na dönüştürüldüğü bugünlerde binlerce emekçinin ihraç edilmesine neden olan son uygulama örnekleri, 675 ve 676 sayılı KHK’ler oldu.

Bu uygulamaları proteste etmek amacıyla Diyarbakır Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi tarafından organize edilen, Diyarbakır Emek Meslek Örgütlerinin de desteklediği etkinlikler yapıldı.

31 Ekim 2016’da Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesinde, 1 Kasım 2016 tarihinde ise Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesinde düzenlenen etkinliklere; Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp ve SES Eşgenel Başkanı Gönül Erden, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Yakup Altaş, Tabip Odası üyelerinin yanı sıra Diyarbakır SES Şubesi Eşbaşkanları, SES üyeleri ve Diyarbakır Emek Meslek Örgütleri temsilcileri katıldı.

Dr. Şeyhmus Gökalp bu etkinliklerde yaptığı konuşmada, “Hekimleri, sağlık çalışanlarını ihraç eden, hukuki bir süreç izlenmeksizin, adeta bir cezalandırma yöntemi olarak, hem de Cumhuriyetin kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim’de çıkarılan, cumhura yani kamuya, topluma açıkça darbe vuran bu KHK’lar, toplum vicdanında hükümsüzdür. Toplumun sağlığına darbedir; çünkü, ihraç edilen sağlık çalışanları şimdiye kadarki meslek hayatlarında “iyi hekimlik değerleri”ni uygulama çabası içinde olan, kamusal sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak için gece gündüz demeden fedakarca çalışan arkadaşlarımızdır. Bu ihraçlar nedeniyle kapatılan polikilinikler, servisler vardır. Toplumun sağlık hizmetlerine erişiminde sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır. Bu hukuksuzca uygulamaları kabul etmiyoruz!” dedi.

Ardından oturma eylemi yaparak etkinlikler sonlandırıldı.