TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK), 4 Kasım 2016 tarihinde TTB’de toplandı. Toplantıda, “Bazı Tıpta Uzmanlık Alanlarının Doktora Eğitimine Kaydırılması” konusu değerlendirildi.

Toplantıya, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türk Biyokimya Derneği, Türk Cerrahi Derneği, Türk Farmakoloji Derneği, Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Türk İmmünoloji Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türkiye Spor Hekimleri Derneği, TTB-UDEK-UYEK ve Türk Fizyolojik Bilimler Derneği temsilcileri katıldı.

Toplantıda, uzmanlık ve doktora eğitimleri işlev, süreç ve çıktılar açısından değerlendirilirken, bunun tıp eğitimindeki temel, dahili ve cerrahi anabilim dalları yönünden nasıl ele alınması gerektiği yönünde görüş oluşturuldu.

Buna göre; tıp fakültelerinde bir bütün olarak kabul edilmesi gereken eğitim, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin, birbirleri ile yatay ve dikey entegresyon içinde çalışan üç ana Tıp Bilimleri Bölümü içerisinde (temel, dahili ve cerrahi) sürdürülmekte olduğu; birbirini bütünleyen, birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak ve geliştirmek amacına yönelik olarak geliştiren bu anabilim dallarının tıp fakülteleri içerisindeki mevcut yapılanmalarının, mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimin entegrasyonu için de son derece gerekli olduğu görüşünde birleşildi.

Mezuniyet sonrası uzmanlık eğitiminin güçlü ve var olan yapılanmasında sürdürülebilmesinin mezuniyet öncesi tıp eğitimi için de çok önemli bir zemin olduğu, dolayısıyla, temel tıp bilimlerinde (Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji) doktora eğitiminin yanı sıra tıpta uzmanlık eğitiminin gelişerek sürdürülmesi son derece önemli ve vazgeçilmez bir gereklilik olduğu kaydedildi.

Toplantı tutanağı için tıklayınız.