Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, tabip odaları yönetimleri ile düzenlediği toplantılar kapsamında 15 Kasım 2022 günü İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile çevrimiçi olarak bir araya geldi.

Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenlemenin değerlendirildiği toplantıda, buna karşı yürütülecek mücadele ele alındı.