Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Heyeti 30-31 Ekim 2016 tarihlerinde Cizre ve Mardin’de çeşitli ziyaret ve görüşmeler yaptı.

Heyet, TTB Merkez Konseyi (MK) Başkanı Dr. Raşit Tükel, TTB MK üyeleri Dr. Şeyhmus Gökalp, Dr. Ayfer Horasan, TİHV Genel Sekreteri Dr. Metin Bakkalcı, TİHV Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Ümit Biçer, Av. Barış Yavuz, Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Zeki Uzun ve Mardin Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ramazan Kaya’dan oluştu.

Cizre’de Şırnak Tabip Odası ve SES üyeleri ve TİHV çalışanları ile bir araya gelindi. Ardından geçen hafta ifade vermeye giden ve ifadesi alındıktan sonra tutuklanan Dr. Serdar Küni’nin ailesine bir ziyaret gerçekleştirildi.

Aile ziyaretinin ardından; Şırnak Tabip Odası üyeleri, SES üyesi sağlıkçılar ve TİHV çalışanları ile bir araya gelindi

Dr. Raşit TÜKEL, TTB’nin çalışmaları ile ilgili yaptığı bilgilendirmenin ardından şu noktalara dikkat çekti:

TTB MK olarak ülkemizde herkes için  eşit, erişilebilir, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmetinin sunulabileceği ve meslektaşlarımızın herhangi bir baskı altında kalmadan mesleki ilkeler doğrultusunda hekimlik yapabileceği  koşulları oluşturmak üzere çaba gösteriyoruz. Hekimlik, tarafsız olarak uygulanması gereken bir meslektir. Ülkemizin zor günlerden geçtiği böylesi dönemlerde, bu tarafsızlık ilkesine bağlı kalan kimi meslektaşlarımız üzerindeki baskıların, sağlık ortamındaki hizmet sunumuna zarar verdiğini görüyoruz.. Dr. Serdar Küni, Cizre’de hekimlik yapan, yıllardır iyi hekimlik değerlerini çalıştığı her ortamda ayakta tutmaya çabalamış olan bir meslektaşımızdır. Sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı dönemlerde sağlık hizmetlerinin aksamaması için elinden geleni fedakarca yapmıştır. Bunun karşılığı tutukluluk olmamalı, iyi hekimlik değerleri doğrultusundaki faaliyetler yargılama konusu yapılmamalıdır. Umudumuz ve talebimiz, en yakın zamanda meslektaşımız hakkındaki yargılama sürecinin sonlandırılması ve mesleğini icra etmesi önündeki engellerin kaldırılmasıdır.

Toplantıda, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Şırnak ve Cizre’de ihraç edilen hekimler ve diğer sağlık çalışanlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı; görüş ve öneriler alındı.

Ardından Heyet üyelerinin bir bölümü Cizre’de çeşitli temaslarda bulunmak üzere kalırken, Dr. Raşit Tükel, Dr. Şeyhmus Gökalp, Dr. Zeki Uzun ve Dr. Ramazan Kaya Mardin’e geçti.

Mardin Tabip Odası üyeleri ve ihraç edilen hekimlerle yapılan toplantıda Dr. Raşit Tükel şunları ifade etti:

Dün gece saatlerinde 675 ve 676 sayılı KHK’lar yayımlandı. Darbe ile mücadele artık bir cadı avına dönüştürülmüş durumda.  KHK’larla binin üzerinde sağlık çalışanının kamudan ihraç edilmesi kabul edilemez. TTB olarak ülkemizde sağlık hizmetlerinin aksatılmaması ve hukuksuzca ihraç edilen sağlık emekçilerinin görevlerine geri dönebilmeleri için gereken çabayı göstereceğiz.”  

İhraç edilen Mardin Tabip Odası üyesi hekimlerin ihraçlar konusundaki değerlendirme ve önerileri

sonrasında toplantı sona erdi.

TTB MK Üyesi Dr. Ayfer Horasan, TİHV Genel Sekreteri Dr. Metin Bakkalcı ve TİHV Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Ümit Biçer ve Av. Barış Yavuz’dan oluşan heyet, 31 Ekim 2016 tarihinde Cizre’de temaslarını sürdürdü. Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi ve hastane çalışanları ile yapılan toplantıda, Heyet tarafından son çıkarılan KHK ile yapılan ihraçların TTB tarafından kabul edilemez olduğu ve buradaki sürecin TTB MK tarafından Şırnak Tabip Odası yöneticileri ve üyeleriyle birlikte takip edileceği yönündeki görüşler ifade edildi. Ardından, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı ile yapılan Şırnak Tabip Odası eski başkanı Dr. Serdar Kuni’nin durumuna ilişkin görüşmede, iyi hekimlik değerleri üzerinden yıllarca Cizre’de çok zor koşullarda hizmet vermeye çalışan Dr. Kuni’nin hekimlik değerlerine bağlılığının altı çizilerek yargılama sürecinin sonlandırılıp bir an önce özgürlüğüne kavuşması yönündeki beklentiler dile getirildi.