Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara merkezli 21 ilde eş zamanlı yapılması planlanan operasyona yönelik şüpheli sayısının çokluğu ve sevk sırasında yaşanabilecek olumsuzluklar gerekçesiyle gözaltı giriş-çıkış muayenelerinin emniyet yerleşkesindeki nezarethanelerde yapılması için Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nden hekim görevlendirilmesini istedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), söz konusu talebin hukuksuzluğuna ilişkin 5 Haziran 2024 günü İçişleri, Sağlık ve Adalet bakanlıklarına birer yazı yazdı.

Yazıda gözaltı giriş-çıkış muayeneleri ve düzenlenecek adli raporların, gerek iç gerekse de uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olduğu ve hekim özerkliğini zedeleyeceği belirtildi. Gözaltı giriş-çıkış muayenelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da yapılan atıflar çerçevesinde İstanbul Protokolü ilkelerine göre sağlık kuruluşlarında yapılması gerektiğine dikkat çekilen yazıda, “Gözaltı merkezlerinde yapılması hem hak ihlali hem de hekimler açısından etik ihlal olarak değerlendirilir” denildi.

TTB etik ilkelere uygun davranan, mesleki özerkliğini savunan hekimlerin yanında olmayı sürdürecektir.

Yazıda TTB’nin 9 Ağustos 2016 tarihli İnsan Hakları İhlalleri ile ilgili Hekim Tutum Belgesi de ilişikte sunuldu.

Yazının tamamı için tıklayın.

TTB İnsan Hakları İhlalleri ile ilgili Hekim Tutum Belgesi için tıklayın.