Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Yürütme Kurulu üyeleri, 5 Ağustos 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi üyeleri katıldı.

TTB’nin yeni yönetiminin tebrik edildiği ziyarette, sağlık alanındaki güncel meselelere değinildi. Emek ve demokrasi mücadelesinde birlikte hareket etmenin önemi vurgulanarak sağlık sistemindeki sorunların çözümünde dayanışmanın altı çizildi.