Sevgili meslektaşlarım,

Yaşamın, çalışmanın ve üretmenin daha da zorlaştığı, düşünmeye, konuşmaya ve yazmaya baskının sürdüğü, her alanda hukuksuzluğun aşılamadığı bir yılı daha geride bıraktık.

Siyasal iktidarın sağlık alanındaki politikalarının sonucu olarak; sağlık alanında giderek artan şiddet, hastane patronlarının ciro baskısı, performansa dayalı ücretlendirme, acil servislerin yoğunluğu, mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminin niteliğinin düşürülmesi, KHK’ler, güvenlik soruşturmaları, güvencesiz ve güvenliksiz çalışma, sürekli tıp eğitiminin ortadan kaldırılması, antidemokratik uygulamalar, liyakâtın yerini siyasi kayırmanın alması, emeğimizin ucuzlatılması ve iş kazaları mesleğimizi artık neredeyse yapılamaz hale getirdi.

Tüm bunlara karşın, mesleğimizin evrensel değerlerinden ve yasamızdan aldığımız güçle, örgütümüzün tarihsel birikimiyle, bilime ve demokrasiye olan inancımızla yaşanan tüm olumsuzluklarla, haksızlık ve hukuksuzluklarla yılmadan mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Hekimlik yapmak istiyoruz. Hekimlik değerlerini ve halkın sağlık hakkını savunurken, özgür, demokratik ve laik bir ülkede barış içinde yaşama isteğimizi güçlendiriyoruz. Bunun için tüm sağlık emekçileriyle birlikte mücadeleye devam etmekteki çabamızı sürdürdüğümüz gibi iyi hekimlik yapabilmek için, nitelikli sağlık hizmeti sunmak, halkın sağlığını geliştirmek için ve özlük haklarımızı iyileştirmek için de çalışıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği olarak sağlığı sadece klinik düzeyde bir iyilik hali olarak tanımlamıyoruz. Sağlığı kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali olarak değerlendiriyor ve sosyal iyilik halinin çevre koşullarıyla yaşanılan ortamla ilişkili olduğundan hareketle, yeni yılda da toplumsal iyilik halinin sağlanması için mücadele etmeye kararlıyız.

Karayı kaldırın mavi koyun umudumu yitirmedim
Beni çağırın gülümserken uykunun bir yerinde
Eliniz beyazken uzatın isterim
Karayı kaldırın sevgi koyun umudumu yitirmedim”

(Gülten Akın - Deli Kızın Türküsü-I)

Tüm meslektaşlarımızın, tüm sağlık emekçilerinin ve birlikte mücadele ettiğimiz tüm dostlarımızın yeni yılını kutluyor, sağlık ve huzur dolu bir yıl diliyorum.  

Prof. Dr. Sinan Adıyaman
TTB Merkez Konseyi Başkanı