Bu yıl 92 katılımcının başvurduğu Türk Tabipleri Birliği (TTB) Behçet Aysan Şiir Ödülü, Sezai Sarıoğlu’nun “Kurutma Kağıdı” adlı kitabına verildi.

Ali Cengizkan, Ahmet Telli, Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Turgay Fişekçi, Orhan Koçak ve Semih Gümüş’den oluşan Seçici Kurul, “sözcüklerin, deyimlerin yerleşik anlamlarını ters yüz ederek kendi özel, özgür, ayrıksı şiir dilini yaratması; güncel olanın tarihsel köklerini irdelemesi ve epik şiirin olanaklarını yeni şiirle kaynaştırması, şiirinin muhalif yanını güçlendirmesi” nedenleriyle ödülün Sarıoğlu’na verilmesini kararlaştırdı.

Seçici Kurul tutanağı aşağıdadır:                 

18 Eylül 2017

  

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BEHÇET AYSAN ŞİİR ÖDÜLÜ

SEÇİÇİ KURUL TUTANAĞI

          Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla Seçici Kurul 18 Eylül 2017 günü saat 18:00’de Türk Tabipleri Birliği Salonu’nda toplandı.

          Toplantıya Ali Cengizkan ve Ahmet Telli katıldı. Seçici Kurul üyeleri Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Turgay Fişekçi, Orhan Koçak ve Semih Gümüş görüşlerini yazılı ve telefonla bildirdi.

          Yapılan değerlendirmede sözcüklerin, deyimlerin yerleşik anlamlarını ters yüz ederek kendi özel, özgür, ayrıksı şiir dilini yaratması; güncel olanın tarihsel köklerini irdelemesi ve epik şiirin olanaklarını yeni şiirle kaynaştırması, şiirinin muhalif yanını güçlendirmesi nedenleriyle TTB Behçet Aysan 2017 Şiir Ödülü’nün Sezai Sarıoğlu’nun “Kurutma Kağıdı”  kitabına verilmesi uygun görülmüştür.

          Seçici Kurul, Behçet Aysan Şiir Ödülü’ne katılan 92 katılımcının her birine yürekten teşekkür eder.