Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ile Yürütme Kurulu üyeleri Zeynep Korkmaz ve Varol Öztorun, Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret etti. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut katıldı.

COVID-19 pandemisinde ve aşılama çalışmalarında son durumun ele alındığı görüşmede, toplumdaki aşı tereddüdünü gidermek üzere aşı çağrılarının güçlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bu doğrultuda DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak 30 Temmuz 2021 Cuma günü bir basın toplantısı düzenlenmesi kararı alındı.

KESK yönetimi kamuda 3,5 milyon emekçi, 2 milyonu aşkın emekli ve aileleri de katıldığında 20 milyona yakın kişiyi ilgilendiren 2022-2023 toplusözleşmesine ilişkin talep ve görüşlerini iletirken; TTB yönetimi de kamu emekçilerinin hak mücadelesinde KESK ile birlikte hareket edeceğini vurguladı.