Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Soma Katliamı’nın üçüncü yılı dolayısıyla Soma’da Madenci Anıtı önünde bir basın açıklaması yaptı. 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilen açıklamaya TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Funda Obuz katıldı.

Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel’in basın açıklamasını okumasının ardından, TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Niyazi Karadeniz ve TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Funda Obuz birer konuşma yaptılar.

Prof. Dr. Funda Obuz konuşmasında şunları söyledi:

"TTB Merkez Konseyi olarak bugüne kadar iş kazası ve meslek hastalığı nedeni ile yaşamını yitiren tüm emekçileri saygıyla anıyoruz.

Soma’da, 13 Mayıs 2014 tarihinde yüzyılın en büyük iş faciasında 301 canımızı yitirdik.

TMMOB ve TTB heyetlerinin 15 Aralık 2015 tarihinde yaptıkları inceleme sonucunda, bu facianın önceden öngörülebileceği ve gerekli önlemler alınarak önlenebileceği anlaşılmaktadır.  Ancak sistemsel hatalar ve uygulamalar ile facia yaşanmıştır.

Soma A.Ş Eynez kömür madeninde işyeri sağlık biriminin çalışmaları incelenmişse de kaza sonrası işletme içindeki yapılanma ve görev değişiklikleri, devam eden mahkeme süreci nedeniyle, eksiksiz bir inceleme yapmak mümkün olamamıştır.

İncelememiz sonucunda Soma Eynez maden ocağında işyeri sağlık birimi ve personelinin kömür madenciliğine yönelik özel, programlı, süreklilik arz eden, gerek ulusal-uluslararası mevzuat ve gerekse de bilimsel gerçeklere uygun, yapılandırılmış bir sağlık gözetim programının olmadığı gözlenmiştir.

Kazadan hemen sonra yapılan ve yayımlanan iki bilimsel çalışma ile Soma Eynez Linyit Madeni Ocağında çalışan neredeyse her dört işçiden birinde solunumsal hastalıkların olduğu, her üç işçiden birinde de pnömokonyoz (akciğerin mesleki toz hastalığı) tanısının bulunduğu kanıtlanmıştır. Ne var ki bu kişilerin hiçbirinin işletmede kaydı oluşturulmamış, niteliksiz sağlık gözetimi ve tetkikler yapılması yolu ile işçiden ve kamudan bilgi saklanmıştır. İşçi sağlığı yönünden yetersiz nitelikteki kamusal denetimlerle de bu durum göz ardı edilmiştir.

Bu facianın asıl sorumluları ve asli kusurluları yargı önünde hesap vermelidir.

Biz meslek örgütlerinin gösterdiği bu çabaların tek amacı vardır:

Bu faciaların bir kez daha yaşanmaması için gerekli önlemler alınsın, dersler çıkarılsın.

Yeni acılar yaşanmasın, yeni ölümler olmasın, yeni cinayetler işlenmesin."

Basın açıklamasının ardından emek ve meslek örgütleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı anma töreni, yürüyüş ve bir miting gerçekleştirildi.