Dünya Tabipler Birliği (WMA), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, TTB Merkez Konseyi üyelerini hedef alan kötü niyetli devlet kampanyasına son verilmesi çağrısında bulundu.

Dünya Tabipler Birliği’nin 10 Ağustos 2018 tarihli çağrısı, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın kamudaki görevinden çıkarılması amacıyla savunmasının istenmesi ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin aile hekimliği sözleşmelerinin feshedilmesinin ardından geldi.

WMA Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber konuya ilişkin şunları söyledi: “Türkiye Cumhurbaşkanı’na gerekli müdahaleyi yaparak tıp mesleğinin önde gelen bu kişilerine yönelik yersiz saldırılara son vermesi çağrısında bulunuyoruz. Türk Tabipleri Birliği bu yılın başlarında yaptığı “Savaş bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklamayla yalnızca apaçık bir gerçeği, savaşın önemli sağlık sorunlarına yol açtığını belirtmiştir. Bu açıklama WMA’nın politikalarıyla da uyumludur ve sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle savaştan mümkün olan her durumda kaçınılmalıdır. TTB yöneticilerinin geçtiğimiz aylarda maruz kaldıkları muamele bizi dehşete düşürmüştür. Türk Tabipleri Birliği insan haklarını el üstünde tutma ve her tür şiddete karşı durma açısından gurur verici bir sicile sahiptir; bizler de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu kuruluşun yöneticilerini hedef alan kötü niyetli devlet kampanyasına son verilmesi için çağrıda bulunuyoruz.”