Bursa Tabip Odası’nca 14 Mart etkinlikleri kapsamında daha önce yapılacağı duyurulan “Sağlık Hakkı Yürüyüşü” iptal edilerek, Atatürk Anıtı’na çelenk koyma ve saygı duruşu etkinliği gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan Bursa’da gerçekleştirilen etkinliklere katıldı.

Çelenk koyma etkinliğinin ardından, saat 14.00’de Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi Oditoryumu’nda bir toplantı gerçekleştirildi. Açılışta Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Aydın, İnt. Dr. Oğuz Çalıova, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Gürel ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan 14 Mart ile ilgili konuşmalar yaptılar.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, burada yaptığı konuşmada ölümün bu kadar sıradanlaştığı, dört bir yanından her gün ölüm haberlerinin geldiği, başkentinin orta yerinde defalarca terör saldırısı yapılan bir ülkede, 14 Mart’ta sağlıktan bahsetmenin olanağının kalmadığını söyledi. İlhan, “Uzun yıllardır 14 Martlar kutlama havasında geçmiyor zaten ama bu kadar kötü bir 14 Mart hiç olmamıştı. Üzüntümüz sonsuz” dedi.

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Aydın’ın sağlık ortamında artan şiddete, alanın ticarileşmesine, sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu duruma yönelik vurgular içeren konuşmasına atıfta bulunan Bayazıt İlhan, “Oda başkanımız sağlık ortamına ilişkin son derece önemli değerlendirmelerde bulundu. Sağlık hizmetleri bir tüketim nesnesine dönüştü. Tüm bu keşmekeş içerisinde sağlık çalışanları da yurttaşlarımız da sağlık hizmeti sırasında ciddi zorluklar yaşıyorlar” diye konuştu.

Tıp eğitiminin durumuna da değinen Bayazıt İlhan, hekim sayısının yetersizliği gerekçe gösterilerek artırılan tıp fakültesi kontenjanlarını hatırlatırken, Sağlık Bakanlığı’nın kendi raporlarında bile mevcut tıp öğrencisi sayılarıyla yakın zamanda hekim fazlası oluşacağının ortaya konulduğunu belirtti. İlhan, tıp eğitiminde nitelik kaybına da dikkat çekerek, TTB ile birlikte, üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı’nın mutlaka konuya ortak çaba ile eğilmesi gerektiğini belirtti ve nitelikli tıp eğitimi olmadan, nitelikli sağlık hizmeti verilemeyeceğinin altını çizdi.

Meslekte 30, 40, 50 ve 60. yılını dolduran hekimlere plaket sunulan etkinlikte, Halk Sağlığı Uzmanları (HASUDER) ve Toraks Derneği’ne de Çevre Ödülü verildi. Ödülü HASUDER adına Prof. Dr. Türkan Günay ve Dr. Ahmet Soysal, Toraks Derneği adına da Prof. Dr. Fuat Kalyoncu ve Doç. Dr. Haluk Çalışır aldılar.