DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından Barış Akademisyenlerinin yargılanması sürecine ilişkin düzenlenen basın açıklaması, 6 Mart 2019 günü TTB'de gerçekleştirildi. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, KESK Eş Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca ve TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz katıldılar.

Ortak basın açıklamasını okuyan Prof. Dr. Sinan Adıyaman, barış akademisyenlerinin yargılanması sürecinde ortaya çıkan hukuk dışılığın inanılmaz boyutlara ulaştığını belirterek, bu sürecin “yargılama yapılıyormuş” görüntüsü verilmekten ibaret olduğunu söyledi. Sürecin Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı bir iddianameyle yürütüldüğünü,  savunma yaptırılmadığını, yapılan savunmaların dinlenmediğini, tarafsızlık ilkesinin açıkça yok sayıldığını, aynı metin için farklı mahkemelerde farklı kararlar verildiğini, hatta aynı mahkemede farklı cezalara hükmedildiğini kaydetti.

Adıyaman, “Eşitlik, özgürlük, adalet, emek, barış ve demokrasi taleplerinin kararlı savunucusu emek ve meslek örgütleri olarak; bilimsel çalışmalarıyla ve mücadeleleriyle her zaman emeğin haklarını, demokrasiyi ve barışı güçlendirmeyi amaçlamış akademisyenlerimizin yanındayız. Bu hukuk garabetine bir an önce son verilerek evrensel normlara uygun adil bir yargılama sürecinin işletilmesini, hukuk dışı yargılama sonuçlarının ortadan kaldırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Ortak açıklama için tıklayınız.